Skip to content

Algemene Leveringsvoorwaarden

  • Voor alle geleverde goederen of producten geldt dat wij nimmer aansprakelijk kunnen worden gehouden voor welke schade of wat dan ook (brand, derving inkomsten etc) ontstaan door de geleverde goederen of producten.
  • Bij niet tijdige- of onvolledige betalingen vervalt de Garantie onherroepelijk.
  • Alle geleverde goederen blijven 100% eigendom van Horecainvents totdat een volledige betaling is gedaan.
  • Wij houden ons het volledige recht voor om niet betaalde goederen op elk gewenst moment terug te halen, alle hierbij komende kosten komen voor rekening van de koper.
  • Een ieder die koopt, aanbetaald of anderszins iets besteld bij ons gaat onherroepelijk akkoord met onze leveringsvoorwaarden.
  • Bij annulering van een order bent U 25% van het totaalbedrag verschuldigd, ongeacht de eerste aanbetaling.
  • Bij twijfel over afname of betalingen, houden wij ons het recht voor om de volledige betaling op te eisen voorafgaande aan de daadwerkelijke levering.
  • Op alle leveringen kan een levertijd van toepassing zijn, deze levertijd is niet bindend en kan door ons verlengd worden zonder hier voorafgaande kennis van te geven.
  • De levertijd kan door onvoorziene omstandigheden te alle tijde verlengd worden.
  • Algemene voorwaarden dient elke koper zelf op te vragen.